СУРГАГЧ БАГШИЙН СУРГАЛТ (Сертификаттай)

Share This Course: Банк санхүүгийн академийн “Сургагч багшийн сургалт” хөтөлбөрийг АНУ-ын Association for Talent Development байгууллагаас франчайз эрхээр амжилттай хэрэгжүүлж байна. Зорилго Сургагч багшийн үндсэн арга барилаа тогтооход туслахын зэрэгцээ мэргэжлийн түвшинд сургалт төлөвлөн боловсруулах, сургалтыг шинэлэг маягаар удирдан явуулахад суралцана.​​ Зорилтот бүлэг Байгууллагын дотоод сургагч багшаар бэлтгэгдэх бүх түвшний ажилтнууд Сургалтын нэгжийн ажилтнууд Хүний нөөцийн ажилтнууд БСА-тай […]