“Аудит хийх шинэ арга, хэрэгслүүд” олон улсын сургалт болно

Банк Санхүүгийн Академи нь 2010 оноос эхлэн сургалт, судалгаа, зөвлөх үйлчилгээ, аутсорсинг, олон нийтийн санхүүгийн боловсролын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж ирсэн бөгөөд олон улсын байгууллагуудтай хамтран сургалтын төсөл, хөтөлбөрүүдийг Монгол Улсад зохион байгуулж, олон улсын мэдлэг, туршлагыг банк, санхүүгийн салбартаа хүргэн ажиллаж байна. Тэгвэл энэ удаа тус академиас Люксембургийн “House of Training” олон улсын сургалтын […]

PREPARATION COURSE TO THE CERTIFIED INFORMATION SECURITY MANAGER® (CISM®) CERTIFICATION

IT

Share This Course: Дижитал шилжилт хурдассаар байгаа энэ үед кибер халдлага, цахим залилан, мэдээллийн аюулгүй байдлын зөрчлүүд ихсэж байгаа тул цахим болон мэдээллийн аюудгүй байдлын хангасан байгууллага болох нь нэр хүнд, харилцаа холбоо, харилцагчийн үнэнч байдлыг нэмэгдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм. Зорилго Сургалтад хамрагдснаар цахим аюулгүй байдлын хүрээнд гарч буй асуудлуудыг мэдэрч, сонголтоо хийж, шийдвэр гаргах боломжтой болох ба CISM (Certified Information […]

ӨГӨГДӨЛ ОЛБОРЛОЛТ: ИХ ӨГӨГДӨЛ СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН БИЗНЕСИЙН АРГАЧЛАЛ

Share This Course: Зорилго Сургалтад хамрагдсанаар:  Өгөгдөл олборлолт, түүний хэрэглээний талаар ойлголттой болох  Өгөгдөл олборлох үндсэн алхмуудыг мэдэх  Өгөгдлийн төрлүүд, хэрхэн үзүүлэх талаар ойлголттой болох  Өгөгдөл шинжлэх аргуудад суралцах  Өгөгдөл шинжлэх програмуудтай танилцах  Зорилтот бүлэг Тус сэдвийг сонирхож буй бүх хүнд нээлттэй  Арга барил IЦахимаар, англи хэл дээр явагдана ОГНОО 2023 онд явагдана Агуулга Танилцуулга  […]

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАГНАЛЫН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ 9 /IFRS 9/

Share This Course: IFRS 9 сургалтаар IFRS 9-д шинээр нэвтрүүлсэн нэмэлт өөрчлөлт, шаардлагуудыг тайлбарлаж, практик дасгалуудтай ажиллана.  Зорилго Энэхүү сургалтаар СТОУС-ын нарийвчилсан, ахисан түвшний мэдлэг, хэрэглээг оролцогч нарт олгоно. Зорилтот бүлэг Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, хяналт шалгалтын дунд түвшний менежерүүд, зээлийн газрын удирдлагууд гадна эрсдэлийн менежерүүд, ахлах ажилтнууд, дотоод аудиторууд  Арга барил Сургалт танхимаар, дагалдах орчуулгатай явагдана […]

Иргэдийн банкны шинэ тренд, стратегиуд

Share This Course: Иргэдийн банкны сувгийн менежментийн шинэчилсэн стратеги трендүүдийг технологийн дэвшил болон салбарт гарч буй өөрчлөлтүүдтэй уялдуулан хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар сурах болно. Зорилго Сургалтанд хамрагдсанаар дэлхийн хэмжээнд гарч буй иргэдийн банкны бизнес моделийн өөрчлөлт, бүтэц зохион байгуулалт сувгийн стратеги, ямар бүтээгдэхүүн үйлчилгээг ямар сегментийн харилцагчид ямар сувгаар хүргэх нь оновчтой болох, финтек, дижитал шилжилтүүдийг […]