Худалдааны санхүүжилт (нэгжийн ажилтнууд)

Зорилго Импорт/экспорттой холбоотой төлбөр тооцооны хэрэгслүүдийг бодит жишээгээр баяжуулж, амьдралд хэрэгжүүлэхэд хялбар байдлаар хүргэнэ. Тээвэрлэлтийн өмнөх ба дараах санхүүжилтийн үндсэн арга техникийн талаар ойлголттой болохоос гадна KYC, AML, CTF зэрэг худалдааны комплаенстай холбоотой дагаж мөрдөх үндсэн зарчмуудыг ойлгох, худалдааны санхүүжилтийн залилан мэхлэх түгээмэл схемүүд болон үүнээс урьдчилан сэргийлэх ойлголттой болно. Зорилтот бүлэг Банкны худалдааны санхүүжилтийн газар хэлтэст, […]