Ш.Алтанцэцэг: Хөрөнгө оруулалтын санг хөгжүүлье гэвэл татвараас чөлөөлөх ёстой

Банк Санхүүгийн Академийн гүйцэтгэх захирал Ш.Алтанцэцэг Хөрөнгө оруулалтын мэргэшсэн сангуудыг хөгжүүлэх асуудоаар Блүүмберг телевизэд өгсөн ярилцлагыг хүргэж байна.

Бусад видео

Г.БУМЧИМЭГ: ӨРХИЙН ОРЛОГО НЭМЭГДЭХЭД АЖЛЫН БАЙРНЫ ХҮРЭЛЦЭЭТЭЙ БАЙДАЛ ЧУХАЛ

Чанарын удирдлагыг хэрэгжүүлэгч шилдэг байгууллага

Шинэ үеийн банкир төслийн танилцуулга

ХБНГУ-ын Хадгаламжийн банкны Олон улсын хамтын ажиллагааны сан нь Монголбанк, Банк Санхүүгийн Академитай хамтран “Монгол улсад банкны мэргэжилтэн бэлтгэх онол практик хосолсон сургалт болон дэлхийн хуримтлалын өдрийг албан ёсоор нэвтрүүлэх төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор талууд 2017.01.13-ны өдөр Хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа.