Ш.Алтанцэцэг: Хөрөнгө оруулалтын санг хөгжүүлье гэвэл татвараас чөлөөлөх ёстой

Банк Санхүүгийн Академийн гүйцэтгэх захирал Ш.Алтанцэцэг Хөрөнгө оруулалтын мэргэшсэн сангуудыг хөгжүүлэх асуудоаар Блүүмберг телевизэд өгсөн ярилцлагыг хүргэж байна.

Бусад видео

Банк санхүүгийн академиас 2019 онд шинээр хэрэгжүүлж эхэлж буй "Мэргэшсэн банкир" хөтөлбөрийн тухай

Чанарын удирдлагыг хэрэгжүүлэгч шилдэг байгууллага

Шинэ үеийн банкир төслийн танилцуулга

ХБНГУ-ын Хадгаламжийн банкны Олон улсын хамтын ажиллагааны сан нь Монголбанк, Банк Санхүүгийн Академитай хамтран “Монгол улсад банкны мэргэжилтэн бэлтгэх онол практик хосолсон сургалт болон дэлхийн хуримтлалын өдрийг албан ёсоор нэвтрүүлэх төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор талууд 2017.01.13-ны өдөр Хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа.