Бен Лион: Монгол Улстай санхүүгийн зах зээлийг сайжруулахад туршлага хуваалцахыг зорьдог

House of Training-ийн Бизнес хариуцсан захирал Бен Лион Банк Санхүүгийн Академийн урилгаар Монгол улсад айлчлахдаа Блүүмберг телевизэд өгсөн ярилцлагыг хүргэж байна.

Бусад видео

Банк санхүүгийн академиас 2019 онд шинээр хэрэгжүүлж эхэлж буй "Мэргэшсэн банкир" хөтөлбөрийн тухай

Чанарын удирдлагыг хэрэгжүүлэгч шилдэг байгууллага

Шинэ үеийн банкир төслийн танилцуулга

ХБНГУ-ын Хадгаламжийн банкны Олон улсын хамтын ажиллагааны сан нь Монголбанк, Банк Санхүүгийн Академитай хамтран “Монгол улсад банкны мэргэжилтэн бэлтгэх онол практик хосолсон сургалт болон дэлхийн хуримтлалын өдрийг албан ёсоор нэвтрүүлэх төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор талууд 2017.01.13-ны өдөр Хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа.