Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох ээлжит онлайн сургалт болно

Банк Санхүүгийн Академи нь “Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох онлайн сургалт”-ыг 2023 оны 11-р сарын 29-ний өдрөөс 12-р сарын 01-ний өдрүүдэд 09:00-13:00 цагийн хооронд цахимаар зохион байгуулах гэж байна. Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт нь ТУЗ-ийн гишүүд, нарийн бичгийн дарга нарт удирдлагын ур чадвар, эрх зүйн ойлголтыг олгох зорилготой. Түүнчлэн энэхүү сургалтад хамрагдсанаар Компанийн Засаглалын Үндэсний […]