СУРГАЛТУУД

 • Сургалтын ангилалууд
  • Сургалтын ангилалууд
  • Банк, санхүү
  • Дотоод хяналт шалгалт
  • Комплаенс, ёс зүй
  • Өгөгдлийн ухаан
  • Сургагч багшийн хөтөлбөр
  • Хувь хүний хөгжил
  • Эрх олгох сургалт
 • Явагдах хэлбэрүүд
  • Явагдах хэлбэрүүд
  • Бие даан суралцах (self-paced)
  • Танхим (classroom)
  • Танхим цахим хосолсон (blended)
  • Цахим (virtual classroom)
 • Хамтрагч байгууллагууд
  • Хамтрагч байгууллагууд
  • Association for Talent Development (ATD)
  • Australia New Zealand Institute (ANZI)
  • House of Traning & ATTF (HoT)
  • International Finance Corporation (IFC)
  • Moody's Analytics
  • QS Plus Consultancy
  • Sparkassenstiftung Mongolia
  • Trade Finance Consulting
  • Банк Санхүүгийн Академи (BFA)
  • Компанийн Засаглалын Үндэсний Зөвлөл
  • Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яам
 • Сургалтын төрлүүд
  • Сургалтын төрлүүд
  • Дотоод
  • Олон улс

2024 ОНЫ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сургалт, арга хэмжээний мэдээллийг и-мэйл хаягтаа авах