Grid List

Английн Лондон хотноо 2019.09.16-17-ны өдрүүдэд 23 дахь удаагаа зохион байгуулагдсан The World Conference of Banking Institutes (WCBI)-д оролцсон БСА-н гүйцэтгэх захирал Ш.Алтанцэцэг уг форумын талаар мэдлэг, мэдээллээ хуваалцлаа.

Монголын ББСБ-уудын Холбооны ерөнхийлөгч З.Алтанзул, Банк санхүүгийн академийн гүйцэтгэх захирал Ш.Алтанцэцэг нар ББСБ-уудын боловсон хүчнийг чадавхижуулах чиглэлд хамтын ажиллагааны гэрээ байгууллаа.

Банк Санхүүгийн Академи болон Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

quality award winner

Lux training d