Grid List

Банк Санхүүгийн Академи (БСА)-ийн Удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр тус академийн Гүйцэтгэх захирлаар Гунгаагийн Бумчимэг томилогдож, 2021 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдрөөс эхлэн үүрэгт ажилдаа орлоо.

Банкны ажилтны өдрийг тохиолдуулан Банк Санхүүгийн Академи нийгмийн хариуцлагын хүрээнд жил бүр тодорхой сэдвийн дор, зорилтот бүлэгт чиглэсэн Санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх семинар, холбогдох үйл ажиллагааг Монголбанк, Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Монголын Банкны Холбоо, банкууд, Хадгаламжийн даатгалын корпораци зэрэг байгууллагуудтай хамтран зохион явуулдаг.

Банк Санхүүгийн Академи болон Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

quality award winner

Lux training d