БАНК САНХҮҮГИЙН
АКАДЕМИ

Банк Санхүүгийн Академи нь банк, санхүүгийн салбарт сургалт, судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр 10 гаруй жилийн турш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд банкны суурь сургалт, мэргэжлийн эрх олгох сургалт, шинэ ажилтнуудад зориулсан чиглүүлэх сургалт, дунд түвшний менежерүүдэд зориулсан олон улсын мэргэшил олгох сургалтууд, байгууллагын өвөрмөц хэрэгцээнд нийцүүлсэн захиалгат сургалтуудыг зохион байгуулж байна.

Бидний зохион байгуулж буй сургалтууд

СУРГАЛТЫН ТӨРӨЛ

БАНК, САНХҮҮ
дотоод аудит, хяналт
КОМПЛАЕНС & ЁС ЗҮЙ
ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ
ӨГӨГДЛИЙН УХААН
ЭРХ ОЛГОХ СУРГАЛТ
СУРГАГЧ БАГШИЙН ХӨТӨЛБӨР
IT
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ
Нэг жилд сургалтад хамрагдагсад
+ 6700
Сургалт, арга хэмжээ
+ 1000
Сургагч багш нар, зөвлөхүүд
+ 0
Жилийн туршлага
+ 0

сургалт, арга хэмжээний мэдээллийг хүлээн авах

ОНЦЛОХ СУРГАЛТУУД

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ