2024 оны сургалтын төлөвлөгөө

2024 оны сургалтын урьдчилсан төлөвлөгөөг дараах файлаас харах эсвэл татаж авах боломжтой боллоо.