Санхүүгийн залилан, цахим луйвраас сэргийлцгээе!

Санхүүгийн Зохицуулах Хороо /СЗХ/-с олон нийтийн санхүүгийн боловсрол, мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор санхүүгийн залилан, цахим луйвраас сэргийлэх, мэдлэг түгээх ажлыг зохион байгуулж байгаа билээ.

Банк Санхүүгийн Академи нь СЗХ-ны гишүүн байгууллага бөгөөд энэхүү сошиал аянд нэгдэж байна.

Санхүүгийн боловсролын олон улсын сүлжээнээс иргэд санхүүгийн талаар мэдлэг, туршлага багатайн улмаас цахим луйвар, залилангийн хохирогч болсоор байгааг анхааруулсаар буй.

Та бүхэн дээрх постер дээр буй QR кодыг уншуулж, СЗХ-оос эрхлэн гаргадаг товхимол, гарын авлага, зурагт хуудас, зөвлөмжтэй танилцаарай. Мөн дээрх СЗХ-ны зөвлөмж мэдээллийг харилцагч, үйлчлүүлэгч нартаа тайлбарлаж, санхүүгийн луйвраас хамгаалцгаая.

Санал болгох: