Transactional analysis-г ажлын байран дээр ашиглах нь

Байгууллагын удирдлагууд болон ажилтнуудын хооронд, хэлтэс нэгж хоорондын харилцаанд үүсч буй саад тотгор, асуудлуудыг зохицуулахын тулд хүмүүс илүү сайн, нээлттэй харилцаатай байх шаардлагатай. Ажилтан хоорондын харилцааг хөгжүүлэхийн тулд Transactional Analysis-ийг ашиглах нь байгууллагын ажлын бүтээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд тусалдаг. Өөрөөр хэлбэл, Аливаа байгууллагад харилцааны чадвар сайтай, Transactional Analysis-ийн талаар ойлголттой, сайн бэлтгэгдсэн баг хамт олон […]

“Төслийн санхүүжилт”-ийн цахим сургалт боллоо

Банк санхүүгийн академи нь ANZI олон улсын сургалтын байгууллагатай хамтран өнгөрсөн 7 хоногт буюу 2023 оны 04-р сарын 10-14-ний өдрүүдэд “Төслийн санхүүжилт” онлайн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. “Төслийн санхүүжилт” гадаад сургалтыг санхүүгийн ур чадварын олон улсын сургагч багш, Бизнесийн Зөвлөх Кенни Тэй /Kenny Tay/ удирдан явууллаа. Тус сургалтаар бизнесийн зээлийг төслийн санхүүжилттэй харьцуулж, ялгаатай тал болон чухал […]