“Өгөгдөл олборлолт – Их өгөгдөл судлахад зориулсан бизнесийн аргачлал” сургалт боллоо

Банк Санхүүгийн Академи нь Люксембургийн “House of Training” олон улсын сургалтын байгууллагатай хамтран “Өгөгдөл олборлолт – Их өгөгдөл судлахад зориулсан бизнесийн аргачлал” цахим сургалтыг 2023 оны 10 дугаар сарын 19, 23 болон 11 дүгээр сарын 10-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтыг Люксембургийн “House of Training” сургалтын байгууллагын сургагч багш, доктор (Ph.D), өгөгдөл болон үүлэн […]