Ариг Банк сургагч багшийн хөтөлбөрт хамрагдлаа

Банк Санхүүгийн Академи нь Ариг Банкны захиалгаар “Сургагч багш”-ийн сургалтыг 2024 оны 1 дүгээр сарын 15 – 18-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Сургалтад Ариг Банкны хүний нөөц, сургалт хөгжүүлэлтийн менежерүүд болон тус банкны сургагч багшаар бэлтгэгдэж буй газар, нэгжийн шилдэг ажилтнууд хамрагдсан юм. Банк Санхүүгийн Академийн чадварлаг, туршлагатай, нэр хүндтэй сургагч багш нар тус сургалтыг удирдан […]