Тайланд улсад хувь хүнийг хөгжүүлэх сургалт, аялал болж байна

Банк Санхүүгийн Академи нь үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх стратегийн хүрээнд олон улсын нэр хүнд бүхий байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, сургалт аялал, цахим болон танхимын сургалтуудыг зохион байгуулсаар байна. Бидний шинэ оны эхний сургалт, аялал Тайланд улсад амжилттай үргэлжилсээр байна. 2024 оны 1 дүгээр сард зохион байгуулагдаж буй энэхүү хөтөлбөр нь хувь хүнийг хөгжүүлэх хоёр удаагийн сургалтыг хамарч […]