ӨГӨГДӨЛ ОЛБОРЛОЛТ: ИХ ӨГӨГДӨЛ СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН БИЗНЕСИЙН АРГАЧЛАЛ

Share This Course: Зорилго Сургалтад хамрагдсанаар:  Өгөгдөл олборлолт, түүний хэрэглээний талаар ойлголттой болох  Өгөгдөл олборлох үндсэн алхмуудыг мэдэх  Өгөгдлийн төрлүүд, хэрхэн үзүүлэх талаар ойлголттой болох  Өгөгдөл шинжлэх аргуудад суралцах  Өгөгдөл шинжлэх програмуудтай танилцах  Зорилтот бүлэг Тус сэдвийг сонирхож буй бүх хүнд нээлттэй  Арга барил IЦахимаар, англи хэл дээр явагдана ОГНОО 2023 онд явагдана Агуулга Танилцуулга  […]