Банкны салбарын тойм: Уул үзээгүй хормой шуух…

Банкны салбарын үзүүлэлт тогтвортой, өсөлттэй байлаа.

Банкны салбарын нийт актив өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 23 хувиар нэмэгджээ.

Чанаргүй зээлийн хэмжээ буурав.

Оны эхнээс хугацаагүй хадгаламжид хүү тооцож эхэлсэн нь төгрөгийн хадгаламжийг нэмэгдэхэд чухал нөлөө үзүүллээ.

Эдийн засгийн салбаруудыг дэмжихэд чиглэсэн банкны зээлийн өсөлт үргэлжилсээр байна.

Нийлүүлэлтээс үүдэлтэй инфляцын өсөлтийг бууруулах үүднээс бодлогын хүүг өндөр түвшинд байлгасан нь үр дүнгээ өгч, оны сүүлд инфляцын түвшин нэг оронтой тоонд оров.

Төлбөрийн тэнцэл, тэр дундаа урсгал тэнцэл ашигтай гарсан нь валютын нөөцийг нэмэгдүүлж, төгрөгийн худалдан авах чадварыг сайжруулжээ.

Уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспорт нэмэгдсэнтэй холбоотой төсвийн орлого нэмэгдэж, төсвийн тэнцэл ашигтай гарлаа. Уул уурхайн салбар болон түүнийг дагасан тээвэр, логистикийн салбарын сэргэлт харьцангуй хурдан, үйлчилгээ болон худалдааны салбар өсөлттэй хэвээр байсан нь эдийн засаг 7 хувиар өсөхөд чухал нөлөө үзүүллээ.

Цаг уурын нөхцөл байдлаас шалтгаалж оны эхнээс хөдөө аж ахуйн салбар уналттай байсан нь эдийн засгийн өсөлтөд сөргөөр нөлөөлжээ.

“Зээлийн хүүг бууруулах стратеги 2020-2023”-ийн хэрэгжилт хангалтгүй байна.

Уул уурхайн гаралтай эрдэс бүтээгдэхүүний үнийн болон тоо, хэмжээний өсөлтөд найдан эдийн засгийн өсөлтийг өөдрөгөөр төсөөлж, төсвийн орлого болон зардлын хэмжээг өндөр түвшинд баталсан нь “Уул үзээгүй хормой шуух, ус үзээгүй гутал тайлах” гэдэг шиг яаруу сандруу үйлдэл боллоо.

Дээрх мэдээллийг өнгөрсөн долоо хоногт “Банкны салбарын тойм” танилцуулах хэвлэлийн бага хурлын үеэр Монголын Банкны Холбооны Гүйцэтгэх захирал Л.Амар, Банк Санхүүгийн Академийн Гүйцэтгэх захирал Г.Бумчимэг нар сэтгүүлчдэд танилцуулсан билээ.

Банк Санхүүгийн Академи нь Монголын Банкны Холбоотой хамтран улирал тутам Банкны салбарын тойм, жил бүр санхүүгийн хүртээмжийн судалгаа, салбарын хүний нөөцийн метриксийн судалгааг хийдэг.

“Банкны салбарын тойм” тайлангийн 2023 оны жилийн эцсийн үзүүлэлтүүдийг https://bfa.mn/research/ сайтаас дэлгэрэнгүй танилцаж үзэх боломжтой юм.

Санал болгох:

Сургагч багшийн сургалт болно

Банк Санхүүгийн Академи нь “Сургагч багшийн сургалт” хөтөлбөрийг АНУ-ын Association for Talent Development байгууллагын франчайз эрхээр амжилттай хэрэгжүүлж байна. Энэхүү сургалт нь 2024