Оффисын ажилтнуудын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай онлайн сургалт

Share This Course: Банк санхүүгийн академи болон ХАБЭА-н зөвлөх үйлчилгээний Цог Зориг ХХК-ийн хамтын ажиллагааны хүрээнд банк, санхүү, оффисын ажилтнуудад зориулан хөгжүүлсэн “ХАБЭА-н тухайн онлайн сургалт”-ыг танилцуулж байна. Ажил, хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн, ажилтан болон ажил олгогч нь хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан журмын дагуу хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтад хамрагдаж […]