“Банкны салбарын тойм” танилцуулах хэвлэлийн хурал боллоо

Өнөөдөр буюу 2024 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдрийн 11:00 цагт Монголын Банкны Холбооны Төв байранд Банкны салбарын 2023 оны жилийн эцсийн үзүүлэлтүүдийг танилцуулах хэвлэлийн хурал боллоо. Тус хуралд Монголын Банкны Холбооны Гүйцэтгэх захирал Л.Амар, Банк Санхүүгийн Академийн Гүйцэтгэх захирал Г.Бумчимэг нар банкны салбар, макро эдийн засгийн нөхцөл байдлын талаар танилцуулж, сэтгүүлчдийн сонирхсон асуултад хариуллаа. […]

Банкны салбарын тойм – 2023/Q4

banking-sector-review-2023Q4-final

Уул үзээгүй хормой шуух… Банкны салбарын үзүүлэлт тогтвортой, өсөлттэй байлаа. Банкны салбарын нийт актив өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 23 хувиар нэмэгджээ. Чанаргүй зээлийн хэмжээ буурав. Оны эхнээс хугацаагүй хадгаламжид хүү тооцож эхэлсэн нь төгрөгийн хадгаламжийг нэмэгдэхэд чухал нөлөө үзүүллээ. Эдийн засгийн салбаруудыг дэмжихэд чиглэсэн банкны зээлийн өсөлт үргэлжилсээр байна. Нийлүүлэлтээс үүдэлтэй инфляцын өсөлтийг бууруулах […]