Төв оффисын толинд туссан тусгал нь салбар юм. Салбарын захирал нь тухайн нутаг дэвсгэртээ банкийг төлөөлж, салбар болон банкаа сурталчлан таниулах, нэр төрийг хамгаалах үүрэг гүйцэтгэхийн зэрэгцээ банкныхаа системд үнэ цэнэ бий болгохоор ажилладаг. Топ удирдлагыг бэлтгэдэг, шалгадаг, туршдаг, хөгжүүлдэг амьд бааз нь салбар юм. 

Зорилго

Энэ сургалтаар, шинээр салбарын захирал болж буй болон салбарын захирлаар бэлтгэгдэж буй ахлах ажилтнуудад салбар удирдах үүрэг хариуцлагыг танилцуулж, шаардлагатай ур чадварыг эзэмшихэд тусална. Салбарын захирал нь хүний болон нөөцийн удирдлага хэрэгжүүлэхээс гадна салбарын үйл ажиллагааг сайжруулах, эрсдэл болон сорилтод бэлэн, дасан зохицох чадвартай нэгж болгон хөгжүүлэхэд тусална. 

Зорилтот бүлэг

Шинээр салбарын захирал болж буй банкир, сургалт хөгжлийн арга хэмжээнд хамрагдах хүсэлтэй салбарын захирал, салбарын захирлаар бэлтгэгдэж буй ахлах ажилтнууд 

Арга барил

Сургалтын агуулгыг баяжуулах жишээ кейс/scenario analyses-ийн дүн шинжилгээ, асуулт хариултын хэсэгтэй. Энэхүү сургалт нь вебинар биш, виртуал танхимын сургалт (дагалдах монгол орчуулгатай) бөгөөд оролцогчид идэвхтэй оролцох шаардлагатай тул камер, микрофонтой байх шаардлагатай.

Агуулга

Сургагч багш

Kenny Tay- Санхүүгийн ур чадварын олон улсын сургагч багш, Бизнесийн Зөвлөх /CA(M) FCCA FCMA CGMA/ . Сингапур, Малайз, Австрали, Хонг Конг зэрэг Азийн томоохон орнуудад банк, санхүүгийн салбарт 20 гаруй жил ажилласан туршлагатай. Kenny Tay нь сүүлийн 20 жилийн хугацаанд 20,000 гаруй бизнесийн удирдлагуудад сургалт явуулсан туршлагатай санхүүгийн салбарын сургагч багш юм.