СУРГАГЧ БАГШИЙН СУРГАЛТ (Сертификаттай)

5 өдөр

5 цаг

Монгол

Танхим

850,000-900,000

Банк санхүүгийн академийн “Сургагч багшийн сургалт” хөтөлбөрийг АНУ-ын Association for Talent Development байгууллагаас франчайз эрхээр амжилттай хэрэгжүүлж байна.

Зорилго

Сургагч багшийн үндсэн арга барилаа тогтооход туслахын зэрэгцээ мэргэжлийн түвшинд сургалт төлөвлөн боловсруулах, сургалтыг шинэлэг маягаар удирдан явуулахад суралцана.​​

Зорилтот бүлэг

 • Байгууллагын дотоод сургагч багшаар бэлтгэгдэх бүх түвшний ажилтнууд
 • Сургалтын нэгжийн ажилтнууд
 • Хүний нөөцийн ажилтнууд
 • БСА-тай хамтран ажиллах сургагч багш

Арга барил

БСА-ийн Сургагч багш нарын арга барил болон сургалтад оролцогчдоос суралцахын зэрэгцээ, багийн хэлэлцүүлэг, асуулт хариулт, мэдлэг бататгах хэсэгтэй.

ОГНОО

2023/03/20 – 2023/03/24-ний өдрүүдэд дараах хуваарийн дагуу явагдана.

 • 2023.03.20: 08.15-13.30
 • 2023.03.21: 08.15-13.30
 • 2023.03.22: 08.15-13.30
 • 2023.03.23: 08.15-13.30
 • 2023.03.24: 14.00-18.30

Агуулга

 • Сургагч багшийн мэдвэл зохих суурь ойлголтууд
 • Сургалтын зорилго тодорхойлох нь
 • Хэцүү оролцогчидтой ажиллах нь
 • Сургагч багш бизнесийн түнш болох нь
 • Сургалтад тохирсон тоглоом төлөвлөх нь
 • Насанд хүрэгчдийн сэтгэл зүй
 • Ой тогтоолт, танин мэдэхүйд ухамсрын нөлөө
 • Тест боловсруулах нь
 • Сургалтыг суралцагчийн хүлээлттэй нийцүүлэх нь

Сургагч багш

Банк санхүүгийн академийн СУРГАГЧ БАГШ нар

Танд энэ төрлийн бусад сургалтуудыг
санал болгож байна