Зорилго

Бизнесийн зээлийг хэрэглээний зээлтэй харьцуулан бизнесийн зээлийн мэдлэг, ур чадвар эзэмших ба бизнесийн бүтэц, бизнесийн эрсдэлийг ойлгохын зэрэгцээ тухайн бизнест тохирсон зээлийн бүтэц тодорхойлох чадвар эзэмшиж, зээлийн эрсдэлийг үнэлэх суурь арга барилтай болно.

Зорилтот бүлэг

ЖДҮ, бизнесийн зээл, маркетингийн чиглэлээр ажилладаг бүх түвшний менежерүүд

Агуулга

•ЖДҮ болон түүний санхүүжилтийн хэрэгцээ

•Зээлийн эрсдэлийн үнэлгээ

•Бизнесийн зээлийн төрөл

•Эргэн төлөлтөд нийцүүлсэн зээлийн бүтэц

•Зээлийн барьцаа хөрөнгө, баримт бүрдүүлэлт

Сургагч багш

Kenny Tay- Санхүүгийн ур чадварын олон улсын сургагч багш, Бизнесийн Зөвлөх /CA(M) FCCA FCMA CGMA/ . Сингапур, Малайз, Австрали, Хонг Конг зэрэг Азийн томоохон орнуудад банк, санхүүгийн салбарт 20 гаруй жил ажилласан туршлагатай. Kenny Tay нь сүүлийн 20 жилийн хугацаанд 20,000 гаруй бизнесийн удирдлагуудад сургалт явуулсан туршлагатай санхүүгийн салбарын сургагч багш юм.