Бизнесийн буюу жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл

5 өдөр

4 цаг

Англи (дагалдах орчуулгатай)

Цахим

Банкны удирдах ажилтнууд болон зээл хариуцсан ажилтнуудад банкны зээлийн эрсдэлийн тасралтгүй удирдлагын нэг хэсэг болгон бизнесийн зээлийн дансыг хянах, хянах дадлагын тогтолцоог бий болгоно. Сургалтаар бизнесийн зээлийн чанарыг хангахад шаардлагатай ойлголт, ур чадварыг системчилсэн арга барилаар заана

Зорилго

Бизнесийн зээлийг хэрэглээний зээлтэй харьцуулан бизнесийн зээлийн мэдлэг, ур чадвар эзэмших ба бизнесийн бүтэц, бизнесийн эрсдэлийг ойлгохын зэрэгцээ тухайн бизнест тохирсон зээлийн бүтэц тодорхойлох чадвар эзэмшиж, зээлийн эрсдэлийг үнэлэх суурь арга барилтай болно

Зорилтот бүлэг

ЖДҮ, бизнесийн зээл, зээлийн хяналтын чиг үүрэг болон зээлийн аудитын үүрэг бүхий банкны ажилтнууд, маркетингийн чиглэлээр ажилладаг бүх түвшний менежерүүд

Арга барил

Цахимаар семинар хэлбэрээр явагдах ба жишээ кэйс дээр ажиллах, дасгал ажил хийх болон асуулт хариултын хэсэгтэй байна

ОГНОО

2023 онд явагдана.

Агуулга

1. ЖДҮ болон түүний санхүүжилтийн хэрэгцээ

2.Зээлийн эрсдэлийн үнэлгээ

3.Бизнесийн зээлийн төрөл

4.Эргэн төлөлтөд нийцүүлсэн зээлийн бүтэц

5.Зээлийн барьцаа хөрөнгө, баримт бүрдүүлэлт

Сургагч багш

Picture of Kenny Tay

Kenny Tay

Санхүүгийн ур чадварын олон улсын сургагч багш, Бизнесийн Зөвлөх /CA(M) FCCA FCMA CGMA/. Сингапур, Малайз, Австрали, Хонг Конг зэрэг Азийн томоохон орнуудад банк, санхүүгийн салбарт 20 гаруй жил ажилласан туршлагатай.Үүнээс гадна Малайз улсын мэргэшсэн нягтлан бодогчийн зэрэгтэй бөгөөд Их Британи дахь Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Холбоо (ACCA) болон Удирдлагын Нягтлан Бодогчдын Мэргэшсэн Институтын (CIMA) гишүүн юм.

ХӨТӨЛБӨР ТАТАХ

Танд энэ төрлийн бусад сургалтуудыг
санал болгож байна