Зорилго

Дижитал технологийн хөгжилд ажилтнуудаа хэрхэн зөв удирдан чиглүүлж, хэрхэн төлөвлөж, зохион байгуулах талаар зөвлөнө. Сургалтын үр дүнд өөрчлөлтөд дасан зохицоход өөрийгөө бэлтгэх, мэдрэмж, сэтгэл санаа, оюун бодлоо ухамсартайгаар хөгжүүлэх аргад суралцана.

Зорилтот бүлэг

Хүний нөөцийн ажилтнууд, өөрчлөлтийн үеийн стрессийг удирдах үүрэг бүхий ажилтан, ахлах болон дундаас дээш түвшний удирдлагууд

Агуулга

•Хувь хүн дэлхийн өөрчлөлт шинэчлэлтэй хөл нийлэн алхах нь

•Менежерээс лидерт шилжих нь

•Ажилтнаа өөртөө тат, дараа нь чадавхжуул

•Тогтвортой ирээдүйн төлөө ажилла

•Шинэ хэв маягийг хүлээн ав, харин сохроор дагах хэрэггүй

Сургагч багш Richard Muralee – бүх түвшний удирдлага, менежерүүдэд зориулсан манлайлал, менежментийн хөтөлбөрүүдийн сургагч багш юм. MIM-ийн туслах сургагч багш, Камбожийн Asia Finance and Investment Limited-ийн туслах түнш, Австралийн ANZI институтийн зөвлөхөөр ажиллаж байна. Тэрээр хүний нөөц, байгууллагын ажилчдын зан төлөвийн сургалт, семинарт мэргэшсэн ба өөрийн сургалтад зориулан тусгай семинар моделиудыг боловсруулдаг.