Ажилтнуудаа чадавхжуулах

5 өдөр

4 цаг

Англи (дагалдах орчуулгатай)

Цахим

Зорилго

  • Оюун билгийн хаалгыг нээх 
  • Далд ухамсар дахь бидний үнэ цэнэ, итгэл үнэмшил 
  • Өөрийгөө танихуй 
  • Мэдрэмж, сэтгэл санаа, оюун бодлоо сонсохуй 

Зорилтот бүлэг

Хүний нөөцийн ажилтнууд, өөрчлөлтийн үеийн стрессийг удирдах үүрэг бүхий ажилтан, ахлах болон дундаас дээш түвшний удирдлагууд  

Арга барил

Сургагч багшийн танилцуулга, сургалтын агуулгыг баяжуулах жишээ кейс/scenario дүн шинжилгээ, асуулт хариултын хэсэгтэй. Энэхүү сургалт нь вебинар биш, виртуал танхимын сургалт (дагалдах монгол орчуулгатай) бөгөөд оролцогчид идэвхтэй оролцох шаардлагатай тул камер, микрофонтой байна

ОГНОО

2023 онд төлөвлөгдөөгүй. Захиалгаар анги бүрдүүлэн авах боломжтой.

Агуулга

  • Хувь хүн дэлхийн өөрчлөлт шинэчлэлтэй хөл нийлэн алхах нь
  • Менежерээс лидер рүү шилжих нь
  • Ажилтнаа өөртөө тат, дараа нь чадавхжуул
  • Тогтвортой ирээдүйн төлөө ажилла
  • Шинэ хэв маягийг хүлээн ав, харин сохроор дагалдах хэрэггүй

Сургагч багш

Richard Muralee

Ричард Муралее нь бүх түвшний удирдлага, менежерүүдэд зориулсан манлайлал, менежментийн хөтөлбөрүүдын сургагч багш юм. Ричард Муралее нь хүний нөөцийн менежментийн мастерийн зэрэг (Австрали), хууль эрх зүйн бакалаврын зэрэгтэй (Лондон) ба Neuro-Linguistic Programming болон үйл явцад чиглэсэн сэтгэл судлалын чиглэлээр мэргэшсэн бөгөөд Малайзын Хүний Нөөцийн Хөгжлийн Сангийн сургагч багш юм.

ХӨТӨЛБӨР ТАТАХ

Танд энэ төрлийн бусад сургалтуудыг
санал болгож байна