Байгууллагын харилцагчийг оновчтой удирдахуй

5 өдөр

4 цаг

Англи (дагалдах орчуулгатай)

Цахим

Зорилго

Зах зээл, харилцагчаа танин мэдэж, тэдгээрт нийцсэн бизнес төлөвлөгөө боловсруулах цаашид санхүүгийн салбарт өрсөлдөх чадвартай бизнесийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн хандлага, арга барил бүхий үйл ажиллагааны механизм бүрдүүлэхэд тусална. 

Зорилтот бүлэг

Банкны салбарын захирал; маркетинг, бизнес хөгжил хариуцсан менежер; харилцагчийн үйлчилгээний менежер 

Арга барил

Сургалтын үндсэн сэдвийн дагуу багшийн удирдлага дор хэлэлцүүлэг хэлбэрээр явагдах ба багаар болон бие даан гүйцэтгэх даалгавар, бодит жишээг судлан шинжлэх, сэтгэн бодох дасгал ажиллуулна. 

ОГНОО

2023 онд төлөвлөгдөөгүй. Захиалгаар анги бүрдүүлэн авах боломжтой.

Агуулга

  • Үйл ажиллагааны орчин
  • Багцын төлөвлөлт, бизнесийн хөгжил
  • Харилцагчийн менежмент
  • Харилцагчийг удирдах стратеги
  • Харилцагчийн банканд өгөх ашиг

Сургагч багш

Picture of Kenny Tay

Kenny Tay

Санхүүгийн ур чадварын олон улсын сургагч багш, Бизнесийн Зөвлөх /CA(M) FCCA FCMA CGMA/. Сингапур, Малайз, Австрали, Хонг Конг зэрэг Азийн томоохон орнуудад банк, санхүүгийн салбарт 20 гаруй жил ажилласан туршлагатай.Үүнээс гадна Малайз улсын мэргэшсэн нягтлан бодогчийн зэрэгтэй бөгөөд Их Британи дахь Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Холбоо (ACCA) болон Удирдлагын Нягтлан Бодогчдын Мэргэшсэн Институтын (CIMA) гишүүн юм.

ХӨТӨЛБӨР ТАТАХ

Танд энэ төрлийн бусад сургалтуудыг
санал болгож байна