Зорилго

Зах зээл, харилцагчаа танин мэдэж, тэдгээрт нийцсэн бизнес төлөвлөгөө боловсруулах цаашид санхүүгийн салбарт өрсөлдөх чадвартай бизнесийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн хандлага, арга барил бүхий үйл ажиллагааны механизм бүрдүүлэхэд тусална.

Зорилтот бүлэг

Банкны салбарын захирал, маркетинг, бизнес хөгжил хариуцсан менежер, харилцагчийн үйлчилгээний менежер

Агуулга

Үйл ажиллагааны орчин

Багцын төлөвлөлт, бизнесийн хөгжил

Харилцагчийн менежмент

Харилцагчийг удирдах стратеги

Харилцагчийн банканд өгөх ашиг

Сургагч багш Kenny Tay- Санхүүгийн ур чадварын олон улсын сургагч багш, Бизнесийн Зөвлөх /CA(M) FCCA FCMA CGMA/ . Сингапур, Малайз, Австрали, Хонг Конг зэрэг Азийн томоохон орнуудад банк, санхүүгийн салбарт 20 гаруй жил ажилласан туршлагатай. Kenny Tay нь сүүлийн 20 жилийн хугацаанд 20,000 гаруй бизнесийн удирдлагуудад сургалт явуулсан туршлагатай санхүүгийн салбарын сургагч багш юм.