Зорилго 

Бизнесийн KPI-ийг ойлгох, унших, бизнесийн дотоод, гадаад орчин дахь хүчин зүйлтэй холбож ойлгох арга барил эзэмшүүлснээр дүгнэн шинжлэх ур чадварыг хөгжүүлнэ. Бүртгэлийн зарчмын уялдаа холбоог таних, санхүүгийн мэдээллийг эрсдэлд суурилсан шийдвэр гаргалтад ашиглах арга барилтай болно.

Зорилтот бүлэг

Зээлийн багцын удирдлага, зээлийн бүртгэл тооцоо, зээлийн эргэн төлөлт, зээлийн шинжилгээ болон мониторингийн чиг үүрэг бүхий ажилтан, санхүүгийн мэдээлэлтэй ажиллаж, дүгнэн шинжилж, шийдвэр гаргадаг удирдах ажилтан

Агуулга

•Санхүүгийн тайлан болон бүртгэлийн зарчим

•Группийн санхүүжилт

•Компани болон группийн ашигт ажиллагаа

•Санхүүгийн эрсдэл

•Мөнгөн урсгалын шинжилгээ

•Санхүүгийн тооцоолол, таамаглалыг үнэлэх

Сургагч багш Kenny Tay- Санхүүгийн ур чадварын олон улсын сургагч багш, Бизнесийн Зөвлөх /CA(M) FCCA FCMA CGMA/ . Сингапур, Малайз, Австрали, Хонг Конг зэрэг Азийн томоохон орнуудад банк, санхүүгийн салбарт 20 гаруй жил ажилласан туршлагатай. Kenny Tay нь сүүлийн 20 жилийн хугацаанд 20,000 гаруй бизнесийн удирдлагуудад сургалт явуулсан туршлагатай санхүүгийн салбарын сургагч багш юм.