Зорилго

Зээлийн мониторинг, түүний үндсэн үүрэг, бизнес уналтын дохиог урьдчилан таних, эрсдэл бууруулах төлөвлөгөө боловсруулах практик арга барил эзэмшинэ.

Зорилтот бүлэг

Зээлийн багц удирддаг ахлах менежерүүд, зээлийн менежер харилцааны менежер, зээлийн аудитор, данс хариуцсан менежер

Агуулга

•Зээлийн чанарт мониторингийн гүйцэтгэх үүрэг

•Зээлийн мониторингийн цар хүрээ

•Зээлийн мониторингийн бодлого, үүрэг хариуцлага

•Зээлийн дансны хяналт 1 – ажилбарууд

•Зээлийн дансны хяналт 2 – урьдчилан анхаарах дохио

•Зээлийн эрсдэлийн үнэлгээ

•Мониторингийн дараах үйл ажиллагаа

Сургагч багш Kenny Tay- Санхүүгийн ур чадварын олон улсын сургагч багш, Бизнесийн Зөвлөх /CA(M) FCCA FCMA CGMA/ . Сингапур, Малайз, Австрали, Хонг Конг зэрэг Азийн томоохон орнуудад банк, санхүүгийн салбарт 20 гаруй жил ажилласан туршлагатай. Kenny Tay нь сүүлийн 20 жилийн хугацаанд 20,000 гаруй бизнесийн удирдлагуудад сургалт явуулсан туршлагатай санхүүгийн салбарын сургагч багш юм.