Зорилго

Ажлын байран дээрх зөрчилдөөнөөс зайлсхийх аргагүй боловч зөв шийдвэрлэсэн тохиолдолд байгууллага болон багт давуу тал үүсгэнэ. Харин шударга бус шийдвэрлэсэн тохиолдолд ажилтнуудын идэвх, оролцоо буурдаг. Менежерүүд зөрчилдөөнөөс зайлсхийх, зугтах, үл тоомсорлох хандлага гаргадаг. Удахгүй мартагдаад өнгөрнө магадгүй ач холбогдол нь буурна гэж найддаг. Орчин үеийн менежерүүдэд зөрчилдөөний үед мэдрэмжтэй хандах, зөв харилцах, бүх талд ашигтай шийдлийг сонгох ур чадвар эзэмших шаардлага гарч байна.  

Зорилтот бүлэг

Удирдах ажилтан, дундын зуучлагч, ХН-ийн мэргэжилтэн, коүч, ментор, хэлцэл хийх ур чадвараа сайжруулахыг хүссэн хувь хүн 

Агуулга

  1. Зөрчилдөөний учир шалтгаан, шинж тэмдэг, дохиог таних 
  1. Зөрчилдөөний үед хувь хүний төрөлх зан чанар, өрсөлдөх ур чадвар, сэдэлжүүлэгчийг ашиглах 
  1. Зөрчилдөөнийг дэвэргэх хүчин зүйлүүд 
  1. Итгэлцэл үүсгэхэд үг, хэл яриа ашиглах нь 
  1. Хэлцэлд бэлтгэх: Хүлээгдэж буй үр дүнг тодорхойлох, харилцаа холбоог ашиглах 
  1. Бататгал 

Үр дүн

Сургалтад хамрагдсанаар зөрчилдөөний учир шалтгааныг илрүүлэх, зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх эерэг хандлага бүрдүүлэх, бүх талд ашигтай шийдэл сонгох арга барилд суралцана.