Зорилго

Бизнесийн зээлийг төслийн санхүүжилттэй харьцуулан, ялгаатай тал, анхаарах болон чухал асуудлууд, зээлийн бүтцийг зохистой тодорхойлох арга барил эзэмшинэ. Мөн төслийн санхүүжилтийн мөнгөн урсгалыг ойлгож, зээлийн шинжилгээ хийх, зээлийн бүтэц тодорхойлох ур чадварт суралцана.

Зорилтот бүлэг

Их дүнтэй зээлтэй ажилладаг бүх түвшний ажилтнууд

Агуулга

Том төсөл, тэдгээрийн онцлог хэв шинжүүд

Зээлийн үнэлгээ

Зээлийн бүтэц, эргэн төлөлт

Зээлийн эрсдэлийн удирдлага, хяналт

Төслийн баримт бүрдүүлэлт

Сургагч багш Kenny Tay- Санхүүгийн ур чадварын олон улсын сургагч багш, Бизнесийн Зөвлөх /CA(M) FCCA FCMA CGMA/ . Сингапур, Малайз, Австрали, Хонг Конг зэрэг Азийн томоохон орнуудад банк, санхүүгийн салбарт 20 гаруй жил ажилласан туршлагатай. Kenny Tay нь сүүлийн 20 жилийн хугацаанд 20,000 гаруй бизнесийн удирдлагуудад сургалт явуулсан туршлагатай санхүүгийн салбарын сургагч багш юм.