Зорилго

Хүн удирдах системт арга барилд суралцаж, залуу удирдагчийн өрсөлдөх 4 ур чадвараа хөгжүүлснээр тогтвортой ажиллах, өсөн дэвжих боломж нэмэгдэнэ. Түүнчлэн “Хамтач харилцаа холбоо, Көүчинг хэрхэн хийх, Харилцааны менежмент, Зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх” зэрэг практик ур чадваруудыг эзэмших болно.

Зорилтот бүлэг

Шинээр томилогдсон удирдах ажилтан, байгууллагын өсөх ирээдүйтэй ажилтан, бүх шатны удирдах ажилтан, хүн удирдах ур чадвараа хөгжүүлэх хүсэлтэй менежер

Агуулга

Leadership Pipeline (LP) загвар

Хамтач харилцаа холбоо

Ask, Listen & Inform’ (A.L.I) загвар

Көүчинг

Багийн зөрчилдөөн

Сургагч багш Thomas Lai – Харилцагчдын оролцоо, Transactional Analysis, EQ, болон сэдэл өгөх чиглэлээр 25 гаруй жил сургалт орсон туршлагатай. EQ болон Process Communication Model® сургагч багшийн сертификаттай ба TQM чиглэлээр бизнес удирдлагын мастерын зэрэгтэйгээс гадна Сингапурын Насанд Хүрэгчдийн Сургалтын Хүрээлэнгийн Сургалт ба Үнэлгээний ахисан түвшний сертификаттай (ACTA) сургагч багш юм.