Зорилго

Eric Berne-н боловсруулсан ТА нь сүүлийн жилүүдэд улам боловсронгуй болсоор өнөөдөр энэ загварыг сэтгэл зүйн шинжлэх ухаанаас гадна боловсрол, байгууллагын соёл, харилцаа, сэтгэл зүйн эмчилгээнд хүртэл ашиглаж байна. Энэхүү сургалтаар хамтран ажиллагсад, харилцагчтайгаа эерэг харилцаа үүсгэх, зөрчилдөөнийг дэвэргэхгүйгээр шийдвэрлэх, үр дүнтэй удирдах, хоорондын харилцаагаа сайжруулах арга барилыг хөгжүүлэх болно.

Зорилтот бүлэг

Хувь хүний хөгжил, зөвлөгөө өгөх, зааж сургах арга барилаа сайжруулах сонирхолтой хүмүүс, төслийн багийн гишүүд

Агуулга

•Доктор Eric Berne-н түүх ба TA-ийн хөгжил

•Бусадтай харилцахдаа өөрийн зан төлөв болон хэв шинжээ ойлгох нь

•“Эго”-г ойлгох нь 

•Харилцаан дахь хэлцэлд дүн шинжилгээ хийх нь

•Харилцаан дахь сэтгэл зүйн тоглоомуудыг судлах нь

•Драмын гурвалжин ба зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх нь

•Жинхэнэ өөрийгөө илэрхийлэх нь

•Өөрийгөө болон бусдыг эерэг өдөөлтөөр идэвхжүүлэх нь

•ТА-тэй хамт урагшлах нь: Дараагийн алхам юу вэ?   

Сургагч багш Thomas Lai- Харилцагчдын оролцоо, Transactional Analysis, EQ, болон сэдэл өгөх чиглэлээр 25 гаруй жилийн сургагч багшийн туршлагатай. EQ болон Process Communication Model® сургагч багшийн сертификаттай ба TQM чиглэлээр бизнес удирдлагын мастерын зэрэгтэйгээс гадна Сингапурын Насанд Хүрэгчдийн Сургалтын Хүрээлэнгийн Сургалт ба Үнэлгээний ахисан түвшний сертификаттай (ACTA) сургагч багш юм.