Зорилго

Байгууллага харилцагчаа эргүүлэн татах тал дээр дутмаг байдгийн шалтгаан, 6 төрлийн харилцагчийн хэв шинжийг тодорхойлох, харилцагчийн багцын хэмжээ, 3 төрлийн харилцагчтай ажиллахдаа байгууллагын стратегийг уялдуулах, банкны өгөгдөлтэй ажиллаж харилцагчийг ангилах замаар эргүүлэн татах шаардлагатай харилцагчийг тодорхойлох, харилцагчийн шинэ үүсгэх мөн харилцагчаа эргүүлэн татах тактик боловсруулах чадвартай болно.  

Зорилтот бүлэг

Банк, санхүүгийн салбарын борлуулалтын ажилтан, санхүүгийн зөвлөх, харилцааны менежер, маркетингийн менежер, борлуулалт маркетингийн өгөгдөлтэй ажилладаг ажилтнууд

Агуулга

Шинэ хэв маяг: Ямар бизнес сөхөрч, ямар бизнес сэхэх вэ?

Харилцагчийн 6 сегмент

“Урвах”-аар бэлтгэж буй харилцагчийг тогтоон барих механизм бүрдүүлэх

Харилцагчаа эргүүлэн татах стратеги тактик

Сургагч багш Thomas Lai – Харилцагчдын оролцоо, Transactional Analysis, EQ, болон сэдэл өгөх чиглэлээр 25 гаруй жилийн сургагч багшийн туршлагатай. EQ болон Process Communication Model® сургагч багшийн сертификаттай ба TQM чиглэлээр бизнес удирдлагын мастерын зэрэгтэйгээс гадна Сингапурын Насанд Хүрэгчдийн Сургалтын Хүрээлэнгийн Сургалт ба Үнэлгээний ахисан түвшний сертификаттай (ACTA) сургагч багш юм.