Харилцагчаа эргүүлэн татах

5 өдөр

4 цаг

Англи (дагалдах орчуулгатай)

Цахим

Таны харилцагч таныг ирж, бизнесийг нь аврах бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, нөхцөл санал болгохыг хүлээгээд сууж байгаа. Санхүүгийн зөвлөх атны хөдлөх цаг иржээ. Та эдийн засгийг сэргээх хүчин болж, бизнесийн шинэ загварыг эрэлхийл. Харилцагчаа эргүүлэн татах, харилцагчийн багцыг шинэчлэх, идэвхжүүлэх арга замаа тодорхойлсон онцлог хөтөлбөр хэрэгжүүлье. 

Зорилго

  •  Байгууллага харилцагчаа эргүүлэн татах тал дээр дутмаг байдгийн шалтгаан
  • 6 төрлийн харилцагчийн хэв шинжийг тодорхойлох, харилцагчийн багцын хэмжээ
  • 3 төрлийн харилцагчтай ажиллахдаа байгууллагын стратегийг уялдуулах
  • Харилцагчийг сегментлэх замаар эргүүлэн татах шаардлагатай харилцагчийг тодорхойлох
  • Харилцагчаа эргүүлэн татах тактик боловсруулах

Зорилтот бүлэг

Борлуулалтын ажилтан, санхүүгийн зөвлөх, харилцааны менежер, маркетингийн менежер, борлуулалт маркетингийн өгөгдөлтэй ажилладаг банкир 

Арга барил

Сургагч багшийн илтгэл, багийн хэлэлцүүлэг, асуулт хариултын хэсэгтэй. Энэхүү сургалт нь вебинар биш, виртуал танхимын сургалт (дагалдах монгол орчуулгатай) бөгөөд оролцогчид идэвхтэй оролцох шаардлагатай тул камер, микрофонтой байна

ОГНОО

2023 онд төлөвлөгдөөгүй. Захиалгаар анги бүрдүүлэн авах боломжтой.

Агуулга

  • Шинэ хэв маяг: Ямар бизнес сөхөрч, ямар бизнес сэхэх вэ?
  • Харилцагчийн 6 сегмент
  • Харилцагчийн 3 сегменттэй ажиллах
  • “Урвах”-аар бэлтгэж буй харилцагчийг тогтоон барих механизм бүрдүүлэх
  • Харилцагчаа эргүүлэн татах стратеги тактик, дүгнэн шинжлэх

Сургагч багш

Picture of Thomas Lai

Thomas Lai

Харилцагчдын оролцоо, Transactional Analysis, EQ, болон сэдэл өгөх чиглэлээр 25 гаруй жилийн сургагч багшийн туршлагатай. EQ болон Process Communication Model® сургагч багшийн сертификаттай ба TQM чиглэлээр бизнес удирдлагын мастерын зэрэгтэйгээс гадна Сингапурын Насанд Хүрэгчдийн Сургалтын Хүрээлэнгийн Сургалт ба Үнэлгээний ахисан түвшний сертификаттай (ACTA) сургагч багш юм.

ХӨТӨЛБӨР ТАТАХ

Танд энэ төрлийн бусад сургалтуудыг
санал болгож байна