АЖЛЫН БАЙРАН ДЭЭР СУРАЛЦАХ СТРАТЕГИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ

Share This Course: Бид ажлын байран дээр ихэвчлэн удирдлага, үе тэнгийнхэн, багийн хамт олон заримдаа харилцагчидтай ярилцах, илтгэл тавих, дасгалжуулах эсвэл нөхөрлөх замаар шинэ зүйлсийг суралцаж байдаг. Ажлын байран дээр үр дүнтэйгээр суралцах нь бидний суралцах соёл, зөв дадал зуршлаас шууд хамааралтай  нь судалгаагаар нотлогдсон байдаг. Зорилго Ажлын байран дээр суралцах   Танай байгууллагад тулгарч буй […]

ХЭЛЦЭЛ ХИЙХ ЗАМААР ЗӨРЧИЛДӨӨНИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ 

Share This Course: Ажлын байран дээрх зөрчилдөөнөөс зайлсхийх аргагүй боловч зөв шийдвэрлэсэн тохиолдолд байгууллага болон багт давуу тал үүсгэнэ. Харин шударга бус шийдвэрлэсэн тохиолдолд ажилтнуудын идэвх, оролцоо буурдаг. Менежерүүд зөрчилдөөнөөс зайлсхийх, зугтах, үл тоомсорлох хандлага гаргадаг. Удахгүй мартагдаад өнгөрнө магадгүй ач холбогдол нь буурна гэж найддаг. Орчин үеийн менежерүүдэд зөрчилдөөний үед мэдрэмжтэй хандах, зөв харилцах, […]

EQ чадамжаар сөрөг хандлагыг өөрчлөх нь

Share This Course: Зорилго EQ ур чадвар ашиглан стресс, дарамтыг даван туулахад тань тусалж, хэрхэн сэтгэл санааны тавгүй байдал, зовнил түгшүүрээс ангижрах, уур хилэнгээ удирдахыг заах ба сэтгэл хөдлөл, сэтгэлийн хат, EQ, үндсэн 3 бүрэлдэхүүн, стресс болон зөрчилдөөнийг удирдахад EQ-г ашиглах, ABCDE загвар ашиглан сөрөг хандлагыг удирдах зэрэг ур чадваруудад суралцана. Зорилтот бүлэг Нийгмийн бухимдал, […]

Харилцагчаа эргүүлэн татах

Share This Course: Таны харилцагч таныг ирж, бизнесийг нь аврах бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, нөхцөл санал болгохыг хүлээгээд сууж байгаа. Санхүүгийн зөвлөх атны хөдлөх цаг иржээ. Та эдийн засгийг сэргээх хүчин болж, бизнесийн шинэ загварыг эрэлхийл. Харилцагчаа эргүүлэн татах, харилцагчийн багцыг шинэчлэх, идэвхжүүлэх арга замаа тодорхойлсон онцлог хөтөлбөр хэрэгжүүлье.  Зорилго  Байгууллага харилцагчаа эргүүлэн татах тал дээр дутмаг […]

Өөрийгөө болон бусдыг таних арга: transactional analysis

Share This Course: Transactional Analysis (TA) нь биднийг зорилгодоо хүрэхэд саад тотгор болж, хойш татаад байдаг хэв шинжүүдийг судлан тодорхойлдог. Сургалтаар ТА-г тодорхойлж энэ нь бидний өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн сэтгэл хөдлөл, бодол санаа болон зан байдлаа шинжлэхэд хэрхэн тус болдог талаар суралцаж, өөрсдийн зан чанарын динамик болон харилцаа холбоо тогтоох үеийн зан байдалд дүн шинжилгээ […]

Залуу удирдагчийн зайлшгүй эзэмших ур чадвар

Share This Course: Зорилго Хүн удирдах системт арга барилд суралцаж, залуу удирдагчийн өрсөлдөх 4 ур чадвараа хөгжүүлснээр тогтвортой ажиллах, өсөн дэвжих боломж нэмэгдэнэ. Түүнчлэн “Хамтач харилцаа холбоо, Көүчинг хэрхэн хийх, Харилцааны менежмент, Зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх” зэрэг практик ур чадваруудыг эзэмших болно. Зорилтот бүлэг Шинээр томилогдсон удирдах ажилтан, байгууллагын өсөх ирээдүйтэй ажилтан, бүх шатны удирдах ажилтан, хүн […]