СУРГАГЧ БАГШИЙН СУРГАЛТ (Сертификаттай)

Share This Course: Банк санхүүгийн академийн “Сургагч багшийн сургалт” хөтөлбөрийг АНУ-ын Association for Talent Development байгууллагаас франчайз эрхээр амжилттай хэрэгжүүлж байна. Зорилго Сургагч багшийн үндсэн арга барилаа тогтооход туслахын зэрэгцээ мэргэжлийн түвшинд сургалт төлөвлөн боловсруулах, сургалтыг шинэлэг маягаар удирдан явуулахад суралцана.​​ Зорилтот бүлэг Байгууллагын дотоод сургагч багшаар бэлтгэгдэх бүх түвшний ажилтнууд Сургалтын нэгжийн ажилтнууд Хүний нөөцийн ажилтнууд БСА-тай […]

АЖЛЫН БАЙРАН ДЭЭР СУРАЛЦАХ СТРАТЕГИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ

Share This Course: Бид ажлын байран дээр ихэвчлэн удирдлага, үе тэнгийнхэн, багийн хамт олон заримдаа харилцагчидтай ярилцах, илтгэл тавих, дасгалжуулах эсвэл нөхөрлөх замаар шинэ зүйлсийг суралцаж байдаг. Ажлын байран дээр үр дүнтэйгээр суралцах нь бидний суралцах соёл, зөв дадал зуршлаас шууд хамааралтай  нь судалгаагаар нотлогдсон байдаг. Зорилго Ажлын байран дээр суралцах   Танай байгууллагад тулгарч буй […]

ХЭЛЦЭЛ ХИЙХ ЗАМААР ЗӨРЧИЛДӨӨНИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ 

Share This Course: Ажлын байран дээрх зөрчилдөөнөөс зайлсхийх аргагүй боловч зөв шийдвэрлэсэн тохиолдолд байгууллага болон багт давуу тал үүсгэнэ. Харин шударга бус шийдвэрлэсэн тохиолдолд ажилтнуудын идэвх, оролцоо буурдаг. Менежерүүд зөрчилдөөнөөс зайлсхийх, зугтах, үл тоомсорлох хандлага гаргадаг. Удахгүй мартагдаад өнгөрнө магадгүй ач холбогдол нь буурна гэж найддаг. Орчин үеийн менежерүүдэд зөрчилдөөний үед мэдрэмжтэй хандах, зөв харилцах, […]

Салбарын Удирдлага

Share This Course: Төв оффисын толинд туссан тусгал нь салбар юм. Салбарын захирал нь тухайн нутаг дэвсгэртээ банкийг төлөөлж, салбар болон банкаа сурталчлан таниулах, нэр төрийг хамгаалах үүрэг гүйцэтгэхийн зэрэгцээ банкныхаа системд үнэ цэнэ бий болгохоор ажилладаг. Топ удирдлагыг бэлтгэдэг, шалгадаг, туршдаг, хөгжүүлдэг амьд бааз нь салбар юм.  Зорилго Шинээр салбарын захирал болж буй болон […]

INSIGHTS-MDI® Зан төлөвийн сургалт

Share This Course: INSIGHTS-MDI® нь авьяас чадварыг тодорхойлох, боломжит хөгжлийн цогц оношилгооны хэрэгсэл юм. Энэ нь хувь хүний зан байдал, сэдэл, сэтгэл хөдлөлийн оюун ухааныг үнэлдэг. Энэхүү хэрэгсэл нь байгууллагад ажилтныг ажилд томилох, авьяас чадварын менежментээ шинжлэх ухааны үндэслэлтэй болгох боломжийг олгодог. Энэхүү тайлан нь хувь хүний давуу болон сул тал, зан үйлийн сонголт, сэдэл, […]

EQ чадамжаар сөрөг хандлагыг өөрчлөх нь

Share This Course: Зорилго EQ ур чадвар ашиглан стресс, дарамтыг даван туулахад тань тусалж, хэрхэн сэтгэл санааны тавгүй байдал, зовнил түгшүүрээс ангижрах, уур хилэнгээ удирдахыг заах ба сэтгэл хөдлөл, сэтгэлийн хат, EQ, үндсэн 3 бүрэлдэхүүн, стресс болон зөрчилдөөнийг удирдахад EQ-г ашиглах, ABCDE загвар ашиглан сөрөг хандлагыг удирдах зэрэг ур чадваруудад суралцана. Зорилтот бүлэг Нийгмийн бухимдал, […]

Мэдээллийн орон зай: олон нийттэй харилцах ур чадвар (онол, практик хосолсон сургалт)

Share This Course: Зорилго Мэдээллийн орон зайг хэрхэн зөв ашиглах, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд, тэр дундаа өргөн нэвтрүүлгийн дэлгэцээр хийж, хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаар олон нийтэд хэрхэн зөвөөр мэдээлэх, сурталчлан танилцуулах, өөрийн байр суурийг бүрэн дүүрэн илэрхийлэх зэрэг олон нийттэй харилцах ур чадварт суралцах болно. Зорилтот бүлэг Бүх түвшний удирдлагууд, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдтэй харилцдаг […]

Өөрийгөө болон бусдыг таних арга: transactional analysis

Share This Course: Transactional Analysis (TA) нь биднийг зорилгодоо хүрэхэд саад тотгор болж, хойш татаад байдаг хэв шинжүүдийг судлан тодорхойлдог. Сургалтаар ТА-г тодорхойлж энэ нь бидний өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн сэтгэл хөдлөл, бодол санаа болон зан байдлаа шинжлэхэд хэрхэн тус болдог талаар суралцаж, өөрсдийн зан чанарын динамик болон харилцаа холбоо тогтоох үеийн зан байдалд дүн шинжилгээ […]

Залуу удирдагчийн зайлшгүй эзэмших ур чадвар

Share This Course: Зорилго Хүн удирдах системт арга барилд суралцаж, залуу удирдагчийн өрсөлдөх 4 ур чадвараа хөгжүүлснээр тогтвортой ажиллах, өсөн дэвжих боломж нэмэгдэнэ. Түүнчлэн “Хамтач харилцаа холбоо, Көүчинг хэрхэн хийх, Харилцааны менежмент, Зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх” зэрэг практик ур чадваруудыг эзэмших болно. Зорилтот бүлэг Шинээр томилогдсон удирдах ажилтан, байгууллагын өсөх ирээдүйтэй ажилтан, бүх шатны удирдах ажилтан, хүн […]