Г.Анар-Эрдэнэ: Герман улсын банканд туршигдсан сургалтаас олон зүйлийг сурч мэдлээ

“Шинэ банкирын онол, практик хосолсон сургалт”-ын 2022 оны эхний төгсөгч, Капитрон банкны Зээлийн төв салбарын Харилцааны менежер Г.Анар-Эрдэнэ сэтгэгдлээ хуваалцлаа. Г.Анар-Эрдэнэ: “Миний бие өнгөрсөн жилийн 6-р сард Германы Шпаркассэ банкны олон улсын хамтын ажиллагааны Монгол дахь сан, Банк санхүүгийн академитай хамтран хэрэгжүүлж буй “Шинэ банкирын онол, практик хосолсон сургалт”-ын хөтөлбөрт хамрагдаж, 6 сарын турш 11 […]

Э.Ууганжаргал: Харилцааны дүрэмд тулгуурлаж бусдаас суралцаж байна

“Шинэ банкирын онол, практик хосолсон сургалт”-ын сургагч багшийн сургалтын төгсөгч, Төрийн банкны Бизнесийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын Эх үүсвэрийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Э.Ууганжаргал сэтгэгдлээ хуваалцлаа. Э.Ууганжаргал: ”Хүмүүс “Бүх хүнтэй ижил харьц” гэсэн харилцааны алтан дүрмээс илүүтэйгээр “Хүн бүрийн зан төлөвт тааруулж харьц” гэсэн харилцааны дүрэмд илүү анхаарал хандуулдаг болжээ. Энэ утгаараа уулзаж учирсан, хамтран ажилласан хүн […]

Ч.Туяацэцэг: Өөрийн сурч мэдсэн мэдлэгээ ажилдаа болон банкандаа хэрэгжүүлнэ

“Шинэ банкирын онол, практик хосолсон сургалт”-ын 2022 оны эхний төгсөгч, Тээвэр хөгжлийн банкны Мэдээллийн Технологийн газрын Програм ашиглалтын мэргэжилтэн Ч.Туяацэцэг сэтгэгдлээ хуваалцлаа. Ч.Туяацэцэг: “Миний бие 2022 оны 6-р сараас Германы Шпаркассэ банкны олон улсын хамтын ажиллагааны Монгол дахь сан, Банк санхүүгийн академитай хамтран хэрэгжүүлж буй “Шинэ банкирын онол, практик хосолсон сургалт”-ын хөтөлбөрт хамрагдаж, 6 сарын […]

Д.Ганпүрэв: Санхүү, бүртгэл тайлангийн илүү нарийвчилсан, ахисан түвшний мэдлэг, хэрэглээг олж авлаа

IFRS-9 сургалтанд хамрагдсан Капитрон банкны Эрсдэлийн удирдлагын газрын Зээлийн эрсдэлийн ахлах шинжээч Д.Ганпүрэв сэтгэгдлээ хуваалцлаа. Д.Ганпүрэв: “Банк санхүүгийн академиас зохион байгуулсан “СТОУС9” сургалтад 4 өдрийн турш амжилттай хамрагдаж, маш их зүйлийг сурч, мэдэж авлаа. Роберт Холл багшийн удирдан явуулсан энэ сургалтаар Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт “IFRS-9”-ийн шинээр нэвтрүүлсэн нэмэлт, өөрчлөлтүүдийн талаар мэдлэгээ зузаатгаж, санхүү, бүртгэл тайлангийн илүү нарийвчилсан, […]

А.Бишрэл: Уг сургалтаас би өөрийн өвөрмөц хөдөлгөгч хүчийг тодорхойлж ойлгох сэдэл төрлөө

Хувь хүний зан төлвийн INSIGHTS MDI® сургалтанд хамрагдсан “Чингис хаан” банкны Захиргаа, хүний нөөцийн газрын Хүний нөөцийн мэргэжилтэн А.Бишрэл сэтгэгдлээ хуваалцлаа. 😊 А.Бишрэл: “ХБНГУ-ын “Шпаркассэ” банкны Монгол дахь сангийн суурин төлөөлөгч Маркус Лохын удирдан явуулсан хүний зан төлвийг тодорхойлох Insights MDI загвачлалын сургалтанд хамрагдсандаа 100 хувь сэтгэл хангалуун байна. Хүний нөөцийн талбарт ажиллаж байгаа миний […]