PREPARATION COURSE TO THE CERTIFIED INFORMATION SECURITY MANAGER® (CISM®) CERTIFICATION

IT

Share This Course: Дижитал шилжилт хурдассаар байгаа энэ үед кибер халдлага, цахим залилан, мэдээллийн аюулгүй байдлын зөрчлүүд ихсэж байгаа тул цахим болон мэдээллийн аюудгүй байдлын хангасан байгууллага болох нь нэр хүнд, харилцаа холбоо, харилцагчийн үнэнч байдлыг нэмэгдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм. Зорилго Сургалтад хамрагдснаар цахим аюулгүй байдлын хүрээнд гарч буй асуудлуудыг мэдэрч, сонголтоо хийж, шийдвэр гаргах боломжтой болох ба CISM (Certified Information […]

АЖЛЫН БАЙРАН ДЭЭР СУРАЛЦАХ СТРАТЕГИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ

Share This Course: Бид ажлын байран дээр ихэвчлэн удирдлага, үе тэнгийнхэн, багийн хамт олон заримдаа харилцагчидтай ярилцах, илтгэл тавих, дасгалжуулах эсвэл нөхөрлөх замаар шинэ зүйлсийг суралцаж байдаг. Ажлын байран дээр үр дүнтэйгээр суралцах нь бидний суралцах соёл, зөв дадал зуршлаас шууд хамааралтай  нь судалгаагаар нотлогдсон байдаг. Зорилго Ажлын байран дээр суралцах   Танай байгууллагад тулгарч буй […]

ХУДАЛДААНЫ САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭРСДЭЛИЙГ УДИРДАХ НЬ

Share This Course: Худалдааны санхүүжилттэй холбоотой бүтээгдэхүүний борлуулалтыг өсгөх зорилгоор импортлогч, экспортлогч, борлуулагч, үйлдвэрлэгч, бэлтгэн нийлүүлэгч нарт банк гадаад худалдааны бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ идэвхийлэн санал болгоно. Харин банкны харилцагч нар борлуулалтаа өсгөхийн тулд худалдан авалтын том том гэрээ байгуулахыг хичээх бөгөөд хяналт, эрсдэл, эрсдэл бууруулах талаа орхигдуулах нь бий. Банк болон харилцагчийн аль нь ч худалдааны […]

ӨГӨГДӨЛ ОЛБОРЛОЛТ: ИХ ӨГӨГДӨЛ СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН БИЗНЕСИЙН АРГАЧЛАЛ

Share This Course: Зорилго Сургалтад хамрагдсанаар:  Өгөгдөл олборлолт, түүний хэрэглээний талаар ойлголттой болох  Өгөгдөл олборлох үндсэн алхмуудыг мэдэх  Өгөгдлийн төрлүүд, хэрхэн үзүүлэх талаар ойлголттой болох  Өгөгдөл шинжлэх аргуудад суралцах  Өгөгдөл шинжлэх програмуудтай танилцах  Зорилтот бүлэг Тус сэдвийг сонирхож буй бүх хүнд нээлттэй  Арга барил IЦахимаар, англи хэл дээр явагдана ОГНОО 2023 онд явагдана Агуулга Танилцуулга  […]

ХЭЛЦЭЛ ХИЙХ ЗАМААР ЗӨРЧИЛДӨӨНИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ 

Share This Course: Ажлын байран дээрх зөрчилдөөнөөс зайлсхийх аргагүй боловч зөв шийдвэрлэсэн тохиолдолд байгууллага болон багт давуу тал үүсгэнэ. Харин шударга бус шийдвэрлэсэн тохиолдолд ажилтнуудын идэвх, оролцоо буурдаг. Менежерүүд зөрчилдөөнөөс зайлсхийх, зугтах, үл тоомсорлох хандлага гаргадаг. Удахгүй мартагдаад өнгөрнө магадгүй ач холбогдол нь буурна гэж найддаг. Орчин үеийн менежерүүдэд зөрчилдөөний үед мэдрэмжтэй хандах, зөв харилцах, […]

Салбарын Удирдлага

Share This Course: Төв оффисын толинд туссан тусгал нь салбар юм. Салбарын захирал нь тухайн нутаг дэвсгэртээ банкийг төлөөлж, салбар болон банкаа сурталчлан таниулах, нэр төрийг хамгаалах үүрэг гүйцэтгэхийн зэрэгцээ банкныхаа системд үнэ цэнэ бий болгохоор ажилладаг. Топ удирдлагыг бэлтгэдэг, шалгадаг, туршдаг, хөгжүүлдэг амьд бааз нь салбар юм.  Зорилго Шинээр салбарын захирал болж буй болон […]

Даатгалын зуучлагчийн эрх олгох сургалт

Share This Course: Зорилго Даатгалын тухай ойлголт, хууль, эрх зүйн зохицуулалт, даатгалын бүтээгдэхүүн, гэрээний тухай ойлголт, нөхөн төлбөр, бизнесийн ёс зүй, банкны даатгалын зуучлалын ажилтны ёс зүйн дүрэм талаар ойлголттой болж Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд заасан шаардлагын дагуу даатгалын зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах болно. Зорилтот бүлэг Арилжааны банкны нэгжийн […]

Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт

Зорилго Сургалт нь ТУЗ-ийн гишүүд, нарийн бичгийн дарга нарт удирдлагын ур чадвар, эрх зүйн ойлголтыг олгох зорилготой. Сургалтад хамрагдсанаар Компанийн засаглалын Үндэсний зөвлөлийн дугаартай гэрчилгээ олгогдох ба Та Монгол Улсын компанийн тухай хуулийн дагуу компанийн ТУЗ-д сонгогдох эрхтэй болно.  Зорилтот бүлэг УЗ-ийн гишүүд, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга зэрэг хуулийн этгээдээс илгээсэн ажилтан, гүйцэтгэх удирдлага, хариуцлагатай […]

EQ чадамжаар сөрөг хандлагыг өөрчлөх нь

Share This Course: Зорилго EQ ур чадвар ашиглан стресс, дарамтыг даван туулахад тань тусалж, хэрхэн сэтгэл санааны тавгүй байдал, зовнил түгшүүрээс ангижрах, уур хилэнгээ удирдахыг заах ба сэтгэл хөдлөл, сэтгэлийн хат, EQ, үндсэн 3 бүрэлдэхүүн, стресс болон зөрчилдөөнийг удирдахад EQ-г ашиглах, ABCDE загвар ашиглан сөрөг хандлагыг удирдах зэрэг ур чадваруудад суралцана. Зорилтот бүлэг Нийгмийн бухимдал, […]