ХЭЛЦЭЛ ХИЙХ ЗАМААР ЗӨРЧИЛДӨӨНИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ 

Зорилго Ажлын байран дээрх зөрчилдөөнөөс зайлсхийх аргагүй боловч зөв шийдвэрлэсэн тохиолдолд байгууллага болон багт давуу тал үүсгэнэ. Харин шударга бус шийдвэрлэсэн тохиолдолд ажилтнуудын идэвх, оролцоо буурдаг. Менежерүүд зөрчилдөөнөөс зайлсхийх, зугтах, үл тоомсорлох хандлага гаргадаг. Удахгүй мартагдаад өнгөрнө магадгүй ач холбогдол нь буурна гэж найддаг. Орчин үеийн менежерүүдэд зөрчилдөөний үед мэдрэмжтэй хандах, зөв харилцах, бүх талд […]

Салбарын Удирдлага

Төв оффисын толинд туссан тусгал нь салбар юм. Салбарын захирал нь тухайн нутаг дэвсгэртээ банкийг төлөөлж, салбар болон банкаа сурталчлан таниулах, нэр төрийг хамгаалах үүрэг гүйцэтгэхийн зэрэгцээ банкныхаа системд үнэ цэнэ бий болгохоор ажилладаг. Топ удирдлагыг бэлтгэдэг, шалгадаг, туршдаг, хөгжүүлдэг амьд бааз нь салбар юм.  Зорилго Энэ сургалтаар, шинээр салбарын захирал болж буй болон салбарын […]

EQ чадамжаар сөрөг хандлагыг өөрчлөх нь

Share This Course: Зорилго EQ ур чадвар ашиглан стресс, дарамтыг даван туулахад тань тусалж, хэрхэн сэтгэл санааны тавгүй байдал, зовнил түгшүүрээс ангижрах, уур хилэнгээ удирдахыг заах ба сэтгэл хөдлөл, сэтгэлийн хат, EQ, үндсэн 3 бүрэлдэхүүн, стресс болон зөрчилдөөнийг удирдахад EQ-г ашиглах, ABCDE загвар ашиглан сөрөг хандлагыг удирдах зэрэг ур чадваруудад суралцана. Зорилтот бүлэг Нийгмийн бухимдал, […]

Залуу удирдагчийн зайлшгүй эзэмших ур чадвар

Зорилго Хүн удирдах системт арга барилд суралцаж, залуу удирдагчийн өрсөлдөх 4 ур чадвараа хөгжүүлснээр тогтвортой ажиллах, өсөн дэвжих боломж нэмэгдэнэ. Түүнчлэн “Хамтач харилцаа холбоо, Көүчинг хэрхэн хийх, Харилцааны менежмент, Зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх” зэрэг практик ур чадваруудыг эзэмших болно. Зорилтот бүлэг Шинээр томилогдсон удирдах ажилтан, байгууллагын өсөх ирээдүйтэй ажилтан, бүх шатны удирдах ажилтан, хүн удирдах ур чадвараа […]

Ажилтнуудаа чадавхжуулах

Зорилго Дижитал технологийн хөгжилд ажилтнуудаа хэрхэн зөв удирдан чиглүүлж, хэрхэн төлөвлөж, зохион байгуулах талаар зөвлөнө. Сургалтын үр дүнд өөрчлөлтөд дасан зохицоход өөрийгөө бэлтгэх, мэдрэмж, сэтгэл санаа, оюун бодлоо ухамсартайгаар хөгжүүлэх аргад суралцана. Зорилтот бүлэг Хүний нөөцийн ажилтнууд, өөрчлөлтийн үеийн стрессийг удирдах үүрэг бүхий ажилтан, ахлах болон дундаас дээш түвшний удирдлагууд Агуулга •Хувь хүн дэлхийн өөрчлөлт […]

Асуудалтай зээлийг удирдах нь

Зорилго Банк санхүүгийн байгууллагын ажилтнуудад асуудалтай зээлтэй ажиллах арга барил эзэмшихэд тусалж, асуудалтай зээлтэй ажиллах процессыг ойлгож, боломжит бизнесийг дэмжих, эрсдэлд суурилсан зөвлөмж дүгнэлт гаргах арга барил олгоход оршино. Зээлдэгч, зээлдэгчийн бизнесийг бодитоор үнэлж дүгнэх ур чадвар эзэмшсэнээр цаг хугацаа алдах, дахин сэргэх боломжтой бизнесийг алдах, зээлийн хохирлыг бууруулах боломжоо алдах магадлалыг бууруулна. Зорилтот бүлэг […]

Бизнесийн буюу жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл

Зорилго Бизнесийн зээлийг хэрэглээний зээлтэй харьцуулан бизнесийн зээлийн мэдлэг, ур чадвар эзэмших ба бизнесийн бүтэц, бизнесийн эрсдэлийг ойлгохын зэрэгцээ тухайн бизнест тохирсон зээлийн бүтэц тодорхойлох чадвар эзэмшиж, зээлийн эрсдэлийг үнэлэх суурь арга барилтай болно. Зорилтот бүлэг ЖДҮ, бизнесийн зээл, маркетингийн чиглэлээр ажилладаг бүх түвшний менежерүүд Агуулга •ЖДҮ болон түүний санхүүжилтийн хэрэгцээ •Зээлийн эрсдэлийн үнэлгээ •Бизнесийн […]

Зээлийн мониторинг

Зорилго Зээлийн мониторинг, түүний үндсэн үүрэг, бизнес уналтын дохиог урьдчилан таних, эрсдэл бууруулах төлөвлөгөө боловсруулах практик арга барил эзэмшинэ. Зорилтот бүлэг Зээлийн багц удирддаг ахлах менежерүүд, зээлийн менежер харилцааны менежер, зээлийн аудитор, данс хариуцсан менежер Агуулга •Зээлийн чанарт мониторингийн гүйцэтгэх үүрэг •Зээлийн мониторингийн цар хүрээ •Зээлийн мониторингийн бодлого, үүрэг хариуцлага •Зээлийн дансны хяналт 1 – […]

Байгууллагын харилцагчийг оновчтой удирдахуй

Зорилго Зах зээл, харилцагчаа танин мэдэж, тэдгээрт нийцсэн бизнес төлөвлөгөө боловсруулах цаашид санхүүгийн салбарт өрсөлдөх чадвартай бизнесийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн хандлага, арга барил бүхий үйл ажиллагааны механизм бүрдүүлэхэд тусална. Зорилтот бүлэг Банкны салбарын захирал, маркетинг, бизнес хөгжил хариуцсан менежер, харилцагчийн үйлчилгээний менежер Агуулга Үйл ажиллагааны орчин Багцын төлөвлөлт, бизнесийн хөгжил Харилцагчийн менежмент Харилцагчийг удирдах стратеги Харилцагчийн […]